top of page

CONTAINERTRANSPORT

SJØTRANSPORT

Når kunden trenger inn- eller utskiping av containere eller gods over kai.

Vår containerhavn inngår i transportnettverket til NCL, North Sea Container Line. NCL sikrer deg trygge transport- og logistikkløsninger mot resten av Europa og verden, til og fra norskekysten. Du kan gjøre dine bestillinger gjennom www.ncl.no. Glomfjord Havn er ISPS-havn, og vi håndterer containere fra 20 til 45 fot. Båtene som i dag benytter vår dypvannskai er typisk 11.200 tonn, 135 meter lange og stikker om lag 9 meter ned.

LANDTRANSPORT

Når kunden trenger omlasting i havna fra båt til bil eller omvendt, og videre transport.

Vi disponerer en stor og sammensatt maskinpark, og kan tilby de fleste transportoppdrag til og fra containerhavna i Glomfjord. For eksempel vår sidelaster som håndterer containere med lengde 20-40 fot. Gods kan også lastes om til lukket bil for transport og «walking floor». Intern transport i Glomfjord Industripark av containere 20-40 fot kan løses med vår terminaltraktor (tug master).

bottom of page