top of page

OM OSS

CONTAINERHAVN

Meløy Havnebygg eier og driver den gunstig beliggende containerhavna i Glomfjord. Våre aller nærmeste naboer er Yara Glomfjord og Mowi, men vi er også en del av Glomfjord Industripark, med over 20 virksomheter, 420 ansatte og årsomsetning på om lag 2,5 milliarder kroner.

HVA GJØR VI? 

Vår hovedaktivitet er å håndtere ut-og inntransport av containere for Yara Glomfjord, som produserer mineralgjødsel for verdensmarkedet. Vi leverer i tillegg alle typer transportoppdrag over kai eller langs landevei, med utgangspunkt i vår store maskinpark i Glomfjord. Vi tilbyr også lagerplass for gods både innendørs og utendørs.

HISTORIKK

Den nye containerhavna i Glomfjord ble satt i drift i mai 2011, etter at Terje Halsan AS etablerte selskapet Meløy Havnebygg AS i samarbeid med daværende Meløy Næringsutvikling AS. Dypvannskaia og produksjonslokaler ble da overtatt etter den tidligere driften av råglassfabrikk. I dag eies Meløy Havnebygg AS av Terje Halsan AS og Limstrand Holding ANS.

bottom of page