top of page

MELØY
HAVNEBYGG

Glomfjords egen containerhavn eies av Meløy Havnebygg AS. Entreprenør Terje Halsan AS er driftsoperatør for havna og dypvannskaia. Hovedaktiviteten er i dag utskiping av containere med mineralgjødsel fra Yara Glomfjord, og håndtering av de tomme containerne som fraktes tilbake med skip.

LANDTRANSPORT

Når kunden trenger omlasting i havna fra båt til bil eller omvendt, og videre transport.

SJØTRANSPORT

Når kunden trenger inn- eller utskiping av containere eller gods over kai.

TERMINAL

TERMINAL

Glomfjord Havn er ISPS-havn, og vi håndterer containere fra 20 til 45 fot. Båtene som i dag benytter vår dypvannskai er typisk 11.200 tonn, 135 meter lange og stikker om lag 9 meter ned.

SJØTRANSPORT

bottom of page